ยา 9 เม็ด

หลักปฏิบัติ 9 ประการที่ทำได้เอง ได้แก่   

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล

2. กัวซาหรือขูดพิษหรือขูดลม

3. การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)

4. การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร

5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน คือใช้แล้วรู้สึกสบาย

6. การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้องการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล

7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 

8. ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด

9. รู้เพียรรู้พักให้พอดี

เมื่อไม่ต้องเสียค่ายาแพง ๆ หรือเสียค่ารักษา

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า"ศูนย์บาท รักษาทุกโรค"