ผลงานวิชาการ
Written on 28/03/2014, 02:41 by admin
โดย งานสารสนเทศ
2014-03-28-02-41-14 นำเสนอผลงานวิชาการของสำนักการพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานี ...
ผลงานวิชาการ
Written on 28/03/2014, 02:40 by admin
โดย งานสารสนเทศ
ha-forum-14-2556 นำเสนอประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวาการ HA forum ครั้งที่ 14 ปี...
ผลงานวิชาการ
Written on 28/03/2014, 02:02 by admin
โดย งานสารสนเทศ
r2r-6-2556 ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น ครั้งที่ 6 ปี 2556...
ผลงานวิชาการ
Written on 27/03/2014, 16:39 by admin
โดย งานสารสนเทศ
r2r-r2r-valentine-season2-2557 ผลงาน R2R ที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมโครงการ R2R Valentine season2 ปี...
ผลงานวิชาการ
Written on 27/03/2014, 16:37 by admin
โดย งานสารสนเทศ
56 ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ฉบับตค56
ผลงานวิชาการ
Written on 27/03/2014, 16:31 by admin
โดย งานสารสนเทศ
2014-03-27-16-31-45 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง อ.โพธาราม...
ผลงานวิชาการ
Written on 27/03/2014, 16:30 by admin
โดย งานสารสนเทศ
14-2556 การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่14...
ผลงานวิชาการ
Written on 27/03/2014, 16:28 by admin
โดย งานสารสนเทศ
innovation-capd-photharam Innovation_CAPD__Photharam

บรรยากาศหน่วยงาน