• ทรงพระเจริญ ร 10
  • โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:24
โดย งานสารสนเทศ
10102562-3คุณแม่สุรินทร์ จิตตพุทธิและลูกหลาน บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ NIHON KOHDEN 1 เครื่อง ราคา 120 ,000 บาท...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:22
โดย งานสารสนเทศ
10102562-2ศ.พญ.อุษา ทิสยากร มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลโพธารามเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:06
โดย งานสารสนเทศ
10102562-1โรงพยาบาลโพธาราม ได้เปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มเติมจากเดิม ประกอบด้วย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis Intensive care Unit...
ข่าวสาร&กิจกรรม
09/10/2019, 22:34
โดย งานสารสนเทศ
10102562-4คุณนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
08/10/2019, 14:24
โดย งานสารสนเทศ
08102562การลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 8-18 ตุลาคม พ.ศ. 2562...
ข่าวสาร&กิจกรรม
07/10/2019, 12:21
โดย งานสารสนเทศ
07102562-4คุณละออ รุ่งสว่าง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม...

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 14th.