ข่าวสาร&กิจกรรม
20/02/2020, 13:53
โดย งานสารสนเทศ
19022563-219 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ.ธนดล สุรารักษ์และคุณสุวรรณี สุรารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม สนับสนุนจัดซื้อเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค...
ข่าวสาร&กิจกรรม
19/02/2020, 10:09
โดย งานสารสนเทศ
19022563-1วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค...
ข่าวสาร&กิจกรรม
18/02/2020, 16:03
โดย งานสารสนเทศ
16022563-1 "ปั่นปันบุญ ครบรอบ 36 ปี รพ.วารินชำราบ" ระหว่างวันที่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 เส้นทางจังหวัดยะลา-รพ.วารินชำราบ...
ข่าวสาร&กิจกรรม
14/02/2020, 14:27
โดย งานสารสนเทศ
13022563ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดย ศ.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์(ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์) รศ.นพ.อรรถพล...
ข่าวสาร&กิจกรรม
06/02/2020, 16:21
โดย งานสารสนเทศ
05022563-2วันพุธ​ที่ 5 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์​ คำอิ่ม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
06/02/2020, 16:08
โดย งานสารสนเทศ
05022563-1วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมแพทย์ ต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 23rd.