ข่าวสาร&กิจกรรม
02/01/2019, 16:08
โดย งานสารสนเทศ
ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน-เพื่อเป็นศิริมงคล-ขอให้การงานราบรื่น-พบแต่สิ่งดีๆ-คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ปลอดภัย-ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขด้วยเทอญ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้การงานราบรื่น พบแต่สิ่งดีๆ...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 23:02
โดย งานสารสนเทศ
20082561ทีมระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.โพธาราม จัดอบรมเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจ"ความปลอดภัยในการใช้งานระบบแก๊สทางการพยาบาล"...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 22:36
โดย งานสารสนเทศ
ครอบครัวชาวหนองโพ-มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน-เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล24 สิงหาคม 2561 นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับความศรัทธาของประชาชน. ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 22:30
โดย งานสารสนเทศ
24082561นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม และคณะ ครอบครัวโพยมรัตน์. ร้านบรรทมทิพย์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เป็นจำนวน 40,000 บาท....
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 19:24
โดย งานสารสนเทศ
มหกรรมผ่าตัดต้อกระจก-100-ดวงตา-เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86-พรรษา-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่-9-ณ-โรงพยาบาลโพธาราม-ราชบุรีโรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้การสนับสนุนทีมจักษุแพทย์ร่วมผ่าตัดต้อกระจก ในมหกรรมผ่าตัดต้อกระจก ๑๐๐...
ข่าวสาร&กิจกรรม
15/08/2018, 16:17
โดย งานสารสนเทศ
15082561  คุณพรพัชรา ยิ่งเจริญ พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 830,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องมือทางการ แพทย์อีกหลายรายการให้กับโรงพยาบาลโพธาราม...

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 18th.