Articles

โครงการ Happy Money สำหรับพี่น้องชาวสาธารณสุขโดยเฉพาะ

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Thursday, 22 February 2018 Written by ฝ่ายพรส.

 

     ครงการ Happy Money สำหรับพี่น้องชาวสาธารณสุขโดยเฉพาะ

  ช่วยลดภาระดอกเบี้ย ในการกู้ซื้อบ้าน รถยนต์ หรือช่วยเหลือหนี้นอกระบบ

  การวางแผนทางการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี ท่านผอ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม

  ได้ร่วมเปิดประชุมและ ซักถามกับทางธนาคารยกตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่เห็นประโยชน์ของโครงการในที่ประชุมอีกด้วย

   >>รายละเอียด<<

Saturday the 23rd.