Articles

ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Tuesday, 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

24 สิงหาคม 2561 นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับความศรัทธาของประชาชน. ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญ กับครอบครัว. และขอกราบขอพระคุณมา ณ ที่นี้

Tuesday the 21st.