ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Category: ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล
Created on Friday, 28 December 2018 Written by Administrator

Wednesday the 15th.