เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category: ประกาศ
Created on Friday, 13 September 2019 Written by Passadu

crut3

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด

จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกรายละเอียดที่นี่

 

Wednesday the 15th.