ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category: ประกาศ
Created on Thursday, 10 October 2019 Written by Passadu

crut3

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

Wednesday the 15th.