การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Thursday, 17 October 2019 Written by Administrator

โรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Wednesday the 15th.