ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category: ประกาศ
Created on Wednesday, 06 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ

crut3

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร    เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

Monday the 10th.