ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ ๕ ชั้น, อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน, อาคาร ๔๕ ปี ชั้น ๑ จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน

Category: ประกาศ
Created on Friday, 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ

crut3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ ๕ ชั้น, อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน, อาคาร ๔๕ ปี ชั้น ๑ จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๐ เดือน

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

Monday the 10th.