ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category: ประกาศ
Created on Friday, 27 December 2019 Written by Passadu

crut3

ประกาศจังหวัดราชบุรี 

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกรายละเอียดที่นี่

Thursday the 13th.