ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง

Category: ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล
Created on Thursday, 19 March 2020 Written by Administrator

 

Monday the 10th.