ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (2)

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Wednesday, 08 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

>>รายละเอียด<<

Monday the 10th.