การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Monday, 22 December 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

หนังสือเวียน โรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Friday the 30th.