แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ 2559

Category: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Created on Thursday, 05 May 2016 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Wednesday the 15th.