เอกสารงานรังสีวิทยา

Category: แบบฟอร์มของโรงพยาบาล
Created on Monday, 26 August 2013 Written by งานรังสีวิทยา

เอกสารงานรังสีวิทยา

 

Attachments:
Download this file (Xray01.pdf)x-ray01[แบบประเมินผู้ป่วยก่อนฉีดสารทึบรังสี(/contrast Media) โรงพยาบาลโพธาราม]101 Kb
Friday the 27th.