พิธีประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Friday, 24 February 2017 Written by บริหารทั่วไป

ผู้บริหารของหน่วยงานนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลโพธารามแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรูป>>คลิกที่นี่

Thursday the 13th.