ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ ขายทอดตลาด บ้านพักผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 หลัง 20 January 2020 Written by Passadu 2
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 16 January 2020 Written by Passadu 4
แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 January 2020 Written by Passadu 6
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย 13 January 2020 Written by Passadu 6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 13 January 2020 Written by Passadu 6
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09 January 2020 Written by Passadu 9
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 07 January 2020 Written by Passadu 7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07 January 2020 Written by Passadu 12
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 December 2019 Written by Passadu 13
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26 December 2019 Written by Passadu 13
Tuesday the 21st.