ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 08 July 2019 Written by Passadu 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน ๓ รายการ) 05 July 2019 Written by Passadu 14
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 27 June 2019 Written by Passadu 8
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ 14 June 2019 Written by Passadu 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11 June 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 June 2019 Written by Passadu 41
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน 06 June 2019 Written by Passadu 20
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) ประเภทถุงมือ 06 June 2019 Written by Passadu 23
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ 06 June 2019 Written by Passadu 20
ตารางราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ 30 May 2019 Written by Passadu 19
Thursday the 18th.