ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 Written by Passadu 2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 Written by Passadu 15
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 15 September 2020 Written by Passadu 16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15 September 2020 Written by Passadu 15
ประกาศจังหวัดราชบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11 September 2020 Written by Passadu 11
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ 5 ชั้น,อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคาร 45 ปี ชั้นที่ 1 จำนวน 14 คน เป้นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 September 2020 Written by Passadu 13
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 September 2020 Written by Passadu 8
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภค 8 ประเภท 74 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 03 September 2020 Written by Passadu 6
ประกาศจังหวัดราชบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน 03 September 2020 Written by Passadu 11
Wednesday the 23rd.