ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
(ร่าง) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 June 2020 Written by Passadu 13
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 June 2020 Written by Passadu 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 June 2020 Written by Passadu 20
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ รวม ๘๔ รายการ 18 June 2020 Written by Passadu 29
ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 พฤษภาคม 2563 08 June 2020 Written by Passadu 21
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 08 June 2020 Written by Passadu 23
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2020 Written by Passadu 24
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 May 2020 Written by Passadu 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ 20 May 2020 Written by Passadu 30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 20 May 2020 Written by Passadu 38
Wednesday the 15th.