ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 November 2019 Written by Passadu 12
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 27 November 2019 Written by Passadu 7
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 November 2019 Written by Passadu 7
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1 22 November 2019 Written by Passadu 12
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2562 (สขร.1) 22 November 2019 Written by Passadu 11
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ ๕ ชั้น, อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน, อาคาร ๔๕ ปี ชั้น ๑ จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 12
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 11
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by Passadu 12
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 18
Saturday the 7th.