ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา 1 ปี 25 November 2020 Written by Passadu 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ 23 November 2020 Written by Passadu 7
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 28 October 2020 Written by Passadu 18
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 October 2020 Written by Passadu 26
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 October 2020 Written by Passadu 13
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 8 ประเภท (74 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 October 2020 Written by Passadu 14
ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 8 ประเภท (74 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 October 2020 Written by Passadu 19
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 09 October 2020 Written by Passadu 35
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 22 September 2020 Written by Passadu 48
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 Written by Passadu 25
Saturday the 28th.