ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ ๕ ชั้น (๔๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2019 Written by Passadu 4
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2019 Written by Passadu 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารกุมารเวชกรรม 16 May 2019 Written by Passadu 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) ขนาด 3P 2500AT 2500AF DRAWOUT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 6
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2019 Written by Passadu 10
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ 08 May 2019 Written by Passadu 8
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารกุมารเวชกรรม 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 01 May 2019 Written by Passadu 14
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ 5 ชั้น (48 ห้อง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 May 2019 Written by Passadu 20
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ 5 ชั้น (48 ห้อง)จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01 May 2019 Written by Passadu 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน ๒ ประเภท (๑๓๖)รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 April 2019 Written by Passadu 26
Monday the 20th.