ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 24 December 2019 Written by Passadu 9
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 December 2019 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 14
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 13
ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 1
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 16 December 2019 Written by Passadu 24
ประกาศ รายงานเตรียมการจัดซื้อจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 13 December 2019 Written by Passadu 17
มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 December 2019 Written by Passadu 17
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 13 December 2019 Written by Passadu 18
Tuesday the 21st.