ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 September 2019 Written by Passadu 24
ประกาศขายทอดตลาดประจำปี 2561 30 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 33
ประกาศ แผนซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย เป็นเวลา 12 เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 24
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 12 เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 17
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 33
ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาาร คือ Video Laryngoscope จำนวน 1 เครื่อง 16 August 2019 Written by Passadu 20
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 August 2019 Written by Passadu 28
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 August 2019 Written by Passadu 28
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ หลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด 26 July 2019 Written by Passadu 40
Tuesday the 19th.