ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 12 December 2019 Written by Passadu 16
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100,000 บาท 12 December 2019 Written by Passadu 15
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 12 December 2019 Written by Passadu 17
การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 12 December 2019 Written by Passadu 10
โครงการที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป 12 December 2019 Written by Passadu 14
โครงการที่วงเงินสูงสุด 12 December 2019 Written by Passadu 13
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 12 December 2019 Written by Passadu 16
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ (แบบ สขร.1) 12 December 2019 Written by Passadu 15
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 November 2019 Written by Passadu 34
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 27 November 2019 Written by Passadu 23
Tuesday the 21st.