ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 12 May 2020 Written by Passadu 55
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำ๓อโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 102
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 05 May 2020 Written by Passadu 45
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 05 May 2020 Written by Passadu 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก 01 May 2020 Written by Passadu 53
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ (ครั้งที่ 2) 27 April 2020 Written by Passadu 73
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๔๐,๐๐๐ test 24 April 2020 Written by Passadu 63
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ห 22 April 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 89
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 April 2020 Written by Passadu 58
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๔๐,๐๐๐ test 15 April 2020 Written by Passadu 57
Thursday the 13th.