ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 November 2019 Written by Passadu 21
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1 22 November 2019 Written by Passadu 33
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2562 (สขร.1) 22 November 2019 Written by Passadu 33
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ ๕ ชั้น, อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน, อาคาร ๔๕ ปี ชั้น ๑ จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 26
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 26
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by Passadu 26
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังแบบตัดเป็นตาข่าย (Mesh Graft) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 November 2019 Written by Passadu 7
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 37
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 October 2019 Written by Passadu 42
Tuesday the 21st.