ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08 August 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 227
ประกวดจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Conut : CBC) 01 August 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 330
ราคากลางต่อเติมบ้านพักแพทย์ 31 July 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 207
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค สำหรับผู้ป่วย จำนวน 6 ประเภท (67รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลโพธาราม 04 July 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09 June 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 262
ตารางแสดงวงเงินงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ตกลวราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง 07 June 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 256
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ "ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ" 05 June 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำบริสุทธิ์ของศูนย์ไตเทียม 01 June 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 253
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ 19 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 272
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 12 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 256
Tuesday the 21st.