ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ชนะวัสดุการแพทย์ไตเทียม 6 รายการ 19 June 2018 Written by พัสดุ 199
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 14 June 2018 Written by ฝ่ายพัสดุ 208
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ อาคารตึกพิเศษ ๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 June 2018 Written by ฝ่ายพัสดุ 216
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ แฟลตศรีตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2018 Written by ฝ่ายพัสดุ 249
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28 May 2018 Written by ฝ่ายพัสดุ 197
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดศื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์(VSD)จำนวน 2 ระบบ 25 May 2018 Written by งานพัสดุ 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบควบคุมงานโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (MATCHING FUND) ระยะที่2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2018 Written by งานพัสดุ 235
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ ควบคุมโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(MATCHING FUND) ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ 25 May 2018 Written by งานพัสดุ 226
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 May 2018 Written by งานพัสดุ 222
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน 22 May 2018 Written by งานพัสดุ 231
Thursday the 13th.