ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 คน เป็นเวลา 12 เดือน 23 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 28
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 16 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 36
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2019 Written by Passadu 54
ประกาศ แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 32
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 43
ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังแบบตัดเป็นตาข่าย จำนวน 1 เครื่อง 07 October 2019 Written by Passadu 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคารแฟลตพักพยาบาล (ศรีมาลา) โรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 October 2019 Written by Passadu 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2019 Written by Passadu 31
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 September 2019 Written by Passadu 40
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 ประเภท (72 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 September 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 40
Tuesday the 21st.