ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไตเทียม) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2019 Written by Passadu 44
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2019 Written by Passadu 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ Video Laryngoscope จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 September 2019 Written by Passadu 24
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 September 2019 Written by Passadu 46
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 September 2019 Written by Passadu 38
ประกาศขายทอดตลาดประจำปี 2561 30 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 44
ประกาศ แผนซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย เป็นเวลา 12 เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 34
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 12 เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 27
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 43
Tuesday the 21st.