ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ 11 March 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 62
ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 10 March 2020 Written by Passadu 69
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธาราม 09 March 2020 Written by Passadu 55
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 09 March 2020 Written by Passadu 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา ๑ ปี 06 March 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 71
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ ประเภท รวม 84 รายการ 27 February 2020 Written by Passadu 66
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 27 February 2020 Written by Passadu 71
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 February 2020 Written by Passadu 82
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ 24 February 2020 Written by Passadu 60
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย เป็นเวลา ๑๒ เดือน 21 February 2020 Written by Passadu 59
Thursday the 13th.