ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท GAUZE จำนวน 10 รายการ 18 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 66
ประกาศแผนแพร่การจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 53
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) ขนาด 3P 2500AT 2500AF DRAWOUT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน 05 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 62
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท(136 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 April 2019 Written by Passadu 61
ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 March 2019 Written by Passadu 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 26 March 2019 Written by Passadu 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 Written by Passadu 56
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท (136 รายการ) ครั้งที่ 2 22 March 2019 Written by Passadu 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 20 March 2019 Written by Passadu 61
ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น 19 March 2019 Written by Passadu 67
Saturday the 7th.