ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2020 Written by Passadu 75
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อรอบการสแกน เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2020 Written by Passadu 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด 19 February 2020 Written by Passadu 58
ตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 13 February 2020 Written by Passadu 64
ประกาศแผนน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ 13 February 2020 Written by Passadu 62
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 13 February 2020 Written by Passadu 91
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 11 February 2020 Written by Passadu 58
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 05 February 2020 Written by Passadu 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 05 February 2020 Written by Passadu 67
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563 03 February 2020 Written by Passadu 66
Thursday the 13th.