ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 August 2019 Written by Passadu 44
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 August 2019 Written by Passadu 43
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ หลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด 26 July 2019 Written by Passadu 54
ตารางราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ซอง Feedding Begoeo จำนวน 100,000 ใบ 23 July 2019 Written by Passadu 53
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 08 July 2019 Written by Passadu 47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน ๓ รายการ) 05 July 2019 Written by Passadu 73
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 27 June 2019 Written by Passadu 51
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ 14 June 2019 Written by Passadu 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11 June 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 60
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 June 2019 Written by Passadu 100
Sunday the 19th.