ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2019 Written by Passadu 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 73
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 March 2019 Written by Passadu 65
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ 13 March 2019 Written by Passadu 58
ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2019 Written by Passadu 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้งตึกกุมารเวชกรรม 2 ชั้น 12 March 2019 Written by Passadu 55
Saturday the 7th.