ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 June 2019 Written by Passadu 100
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน 06 June 2019 Written by Passadu 71
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) ประเภทถุงมือ 06 June 2019 Written by Passadu 66
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ 06 June 2019 Written by Passadu 65
ตารางราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ 30 May 2019 Written by Passadu 77
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2019 Written by Passadu 73
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 24 May 2019 Written by Passadu 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ ๕ ชั้น (๔๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2019 Written by Passadu 83
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2019 Written by Passadu 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารกุมารเวชกรรม 16 May 2019 Written by Passadu 60
Tuesday the 21st.