ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 07 March 2019 Written by Passadu 60
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท (136 รายการ) 07 March 2019 Written by Passadu 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒ 06 March 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 66
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ 5 ชั้น (48 ห้อง) 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 72
ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลลา 12 เดือน 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 70
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 68
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน ๒ ประเภท(๑๓๖ รายการ) 27 February 2019 Written by Passadu 64
ตารางราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 February 2019 Written by Passadu 61
Tuesday the 19th.