ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ ขายทอดตลาด บ้านพักผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 หลัง 20 January 2020 Written by Passadu 83
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 16 January 2020 Written by Passadu 90
แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 January 2020 Written by Passadu 104
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย 13 January 2020 Written by Passadu 78
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 13 January 2020 Written by Passadu 93
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09 January 2020 Written by Passadu 81
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 07 January 2020 Written by Passadu 81
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07 January 2020 Written by Passadu 93
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล เดือนธันวาคม 2562 02 January 2020 Written by Passadu 53
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 02 January 2020 Written by Passadu 57
Thursday the 13th.