ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) ขนาด 3P 2500AT 2500AF DRAWOUT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 57
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2019 Written by Passadu 67
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ 08 May 2019 Written by Passadu 58
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารกุมารเวชกรรม 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 01 May 2019 Written by Passadu 66
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ 5 ชั้น (48 ห้อง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 May 2019 Written by Passadu 64
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ 5 ชั้น (48 ห้อง)จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01 May 2019 Written by Passadu 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน ๒ ประเภท (๑๓๖)รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 April 2019 Written by Passadu 68
ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 22 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น 18 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 70
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท GAUZE จำนวน 10 รายการ 18 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 73
Tuesday the 21st.