ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 72
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 28 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 72
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน ๒ ประเภท(๑๓๖ รายการ) 27 February 2019 Written by Passadu 67
ตารางราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 February 2019 Written by Passadu 65
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ 26 February 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 75
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 February 2019 Written by Passadu 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 February 2019 Written by Passadu 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งบันไดลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 February 2019 Written by Passadu 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 13 February 2019 Written by Passadu 68
Saturday the 7th.