ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) ขนาด 3P 2500AT 2500AF DRAWOUT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน 05 April 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 70
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท(136 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 April 2019 Written by Passadu 68
ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 March 2019 Written by Passadu 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 26 March 2019 Written by Passadu 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 Written by Passadu 60
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท (136 รายการ) ครั้งที่ 2 22 March 2019 Written by Passadu 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 20 March 2019 Written by Passadu 67
ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น 19 March 2019 Written by Passadu 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2019 Written by Passadu 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 64
Sunday the 19th.