ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 December 2019 Written by Passadu 84
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26 December 2019 Written by Passadu 89
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 24 December 2019 Written by Passadu 81
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 December 2019 Written by Passadu 76
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 88
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 75
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 77
ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 61
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 16 December 2019 Written by Passadu 82
ประกาศ รายงานเตรียมการจัดซื้อจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 13 December 2019 Written by Passadu 108
Thursday the 13th.