ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
โครงการ"ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ"ปี4 ครั้งที่2 ผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 28 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 32
คุณชำนาญ มะลิสุวรรณ บริจาคเงิน 100,000 บาท 28 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 29
คุณสาธินีย์ เจียดชาด ร่วมกับ บุตร ธิดา หลานๆร่วมบริจาคเงินจำนวน 6,086 บาท 28 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26
ครอบครัวพันธุ์เมธิศร์นำโดย ดร.วรวิทย์ พันธุ์เมธิศร์ มีจิตศรัทธา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท 28 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 36
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา บริจาคเงิน 2,000 บาทและบริจาคสิ่งของ 27 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 22
คุณสมบูรณ์ จิรพนาธร -คุณอภิชัย จิรพนาธร (โพธารามสโตร์) ร่วมบริจาคทรัพย์ 200,000 บาท 27 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24
คุณบุญชู ศิริสมบูรณ์และคุณสวัสดิ์ ศิริสมบูรณ์ ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท 27 August 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 10
คุณไพลิน กันทะลักษณ์ และครอบครัวได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท 31 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 63
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 31 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 43
บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต OMRON HBP-9020 ราคา 55,000 บาท ให้กับแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม 30 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 44
Sunday the 15th.