ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะแพทย์ 18 November 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 81
ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ คุณมุ่ยเตียง แซ่ฮ้อ 18 November 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 73
ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 18 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 77
คุณแม่สุรินทร์ จิตตพุทธิและลูกหลาน บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 135
ศาสตาจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 113
โรงพยาบาลโพธารามทำการเปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 128
โรงพยาบาลโพธาราม จัดแถลงข่าว งานเดินวิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ 09 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 160
นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและคณะทีมเจ้าหน้าที่ร่วมลงตรวจ เป็นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี 08 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 125
คุณละออ รุ่งสว่าง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 07 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 96
คุณดำสิงห์ เมืองพุทธา บริษัทศักยภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลโพธาราม 100,000 บาท 27 September 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 44
Tuesday the 21st.