ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
29-10-2563 30 October 2020 Written by Administrator 57
23ตุลาคม2563 23 October 2020 Written by Administrator 51
15-10-2563-2 17 October 2020 Written by Administrator 70
15-10-2563 17 October 2020 Written by Administrator 52
14-10-2563 15 October 2020 Written by Administrator 66
13-10-2563 15 October 2020 Written by Administrator 65
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 15 October 2020 Written by Administrator 49
พล.อ.ธนดล สุรารักษ์และคุณสุวรรณี สุรารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม สนับสนุนจัดซื้อเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 20 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 593
มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 19 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 490
"ปั่นปันบุญ ครบรอบ 36 ปี รพ.วารินชำราบ" 18 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 420
Saturday the 28th.