ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้การงานราบรื่น พบแต่สิ่งดีๆ คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ปลอดภัย ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขด้วยเทอญ 02 January 2019 Written by Administrator 362
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบแก๊สทางการพยาบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2561 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 543
ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 534
ครอบครัวโพยมรัตน์. ร้านบรรทมทิพย์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เป็นจำนวน 40,000 บาท. ขออนุโมทนาบุญ. และขอบพระคุณมา ณ ที่นี้คะ 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 490
มหกรรมผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 500
คุณพรพัชรา ยิ่งเจริญ พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 8,3000 บาท พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อีกหลายรายการ 15 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 494
คุณครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา นำสิ่งของใช้เช่นยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำดื่ม กระดาษชำระ มามอบให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมและตึกสงฆ์ ทางโรงพยาบาลและผู้ป่วยขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของคุณครูและน้องๆน 01 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 164
คุณใหม่ นาคเนียม บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาทเป็นเงินจำนวน 15,000บาท ให้แผนกอายุรกรรมหญิง ทางโรงพยาบาลโพธารามขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 01 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 242
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม 26 July 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 155
โรงพยาบาลโพธารามร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 5“นครราชสุกาญจน์เพชรสมุทรคีรีขันธ์” ณ อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 24 July 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 195
Thursday the 18th.