ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
คุณแม่สุรินทร์ จิตตพุทธิและลูกหลาน บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 45
ศาสตาจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 46
โรงพยาบาลโพธารามทำการเปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต 10 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 44
โรงพยาบาลโพธาราม จัดแถลงข่าว งานเดินวิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ 09 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 83
นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและคณะทีมเจ้าหน้าที่ร่วมลงตรวจ เป็นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี 08 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 52
คุณละออ รุ่งสว่าง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 07 October 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 38
คุณดำสิงห์ เมืองพุทธา บริษัทศักยภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลโพธาราม 100,000 บาท 27 September 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16
บริษัทออโต้ บิซิเนส คอเปอเรชั่น จำกัด AutoCorp บริจาคถุงผ้าในโครงการปันถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน เชิญชวนให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก (ออโต้คอร์ปอาสาพาสุข) 20 September 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 18
เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา 17 September 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 61
คุณทองหยิบ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และคุณฟองจันทร์ ปู่หงษ์ ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 17 September 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 33
Thursday the 14th.