ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 19 February 2020 Written by Administrator 9
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ 19 February 2020 Written by Administrator 9
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 6 ตำแหน่ง (2) 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 176
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 99
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม (2) 28 January 2020 Written by Administrator 38
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 07 January 2020 Written by Administrator 56
รับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 12 December 2019 Written by Administrator 118
รับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 December 2019 Written by Administrator 99
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิควิทยาคลินิก 09 December 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 516
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 December 2019 Written by Administrator 61
Thursday the 20th.