optionen handel.

ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (2) 11 January 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 27 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 35
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 79
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ ดังปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศของวันที่7ธ.ค.2561 ได้กำหนดช่วงเวลาสัมภาษณ์ไว้นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสัมภาษณ์ใหม่ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อและ 12 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 68
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 11 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 61
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 07 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 38
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 97
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พนักงานราชการ 27 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 50
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 15 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 01 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 52
Saturday the 19th.