ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (2) 08 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) 12 March 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 49
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 28 February 2020 Written by Administrator 164
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดราชบุรี 27 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 53
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 27 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 43
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 21 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 104
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 19 February 2020 Written by Administrator 45
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ 19 February 2020 Written by Administrator 37
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 6 ตำแหน่ง (2) 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 236
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 144
Wednesday the 8th.