ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 March 2019 Written by Administrator 5
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 February 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 84
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 06 February 2019 Written by Administrator 80
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 30 January 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 23 January 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 152
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 27 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 80
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 133
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ ดังปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศของวันที่7ธ.ค.2561 ได้กำหนดช่วงเวลาสัมภาษณ์ไว้นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสัมภาษณ์ใหม่ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อและ 12 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 112
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 11 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 99
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 07 December 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 73
Saturday the 23rd.