ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 September 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 187
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 14 September 2020 Written by Administrator 34
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 27 August 2020 Written by Administrator 50
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 18 August 2020 Written by Administrator 46
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุ 17 August 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 72
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการพิเศษ 11 August 2020 Written by Administrator 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย 07 August 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 63
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 17 July 2020 Written by Administrator 76
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 08 July 2020 Written by Administrator 76
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 24 June 2020 Written by Administrator 83
Wednesday the 23rd.