ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม (2) 23 November 2020 Written by Administrator 21
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 November 2020 Written by Administrator 17
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 November 2020 Written by Administrator 29
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานประกอบอาหาร 10 November 2020 Written by Administrator 21
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 04 November 2020 Written by Administrator 30
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 04 November 2020 Written by Administrator 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสาอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 04 November 2020 Written by Administrator 41
รับโอน/รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ช่างโยธา) ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 03 November 2020 Written by Administrator 35
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 02 November 2020 Written by Administrator 18
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ และ พนักงานประกอบอาหาร 30 October 2020 Written by Administrator 37
Saturday the 28th.