optionen handel.

ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 01 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 21
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 10 October 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 88
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 13 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 110
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 11 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 77
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 128
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านโยธา) 31 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 102
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ 29 August 2018 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 90
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 85
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข 17 July 2018 Written by การเจ้า 171
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 มีสิทธิเข้ารับการประมเินสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 June 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 308
Thursday the 15th.