ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 24 June 2020 Written by Administrator 19
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 23 June 2020 Written by Administrator 85
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 05 June 2020 Written by Administrator 49
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล 22 May 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 86
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 13 May 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 170
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ (ขยายระยะเวลา) 05 May 2020 Written by Administrator 86
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 23 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 119
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (2) 08 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 56
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) 12 March 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 89
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 28 February 2020 Written by Administrator 209
Sunday the 5th.