ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 27 March 2020 Written by Administrator 4
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 19 March 2020 Written by Administrator 10
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี2563 24 December 2019 Written by Administrator 42
การจัดการพลังงาน 2561 โรงพยาบาลโพธาราม 23 December 2019 Written by Administrator 48
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 77
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 204
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 175
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 245
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 368
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 180
Saturday the 4th.