ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 30
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 42
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 47
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 December 2018 Written by Administrator 112
แบบสำรวจความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน/งานผู้ป่วยนอก/แบบแสดงความคิดเห็น 23 May 2018 Written by พรส 250
Strategy2018-2020 (Update 10 มิ.ย 2561) 07 May 2018 Written by พรส 320
Photharam 2P Safety Goal 2018 25 January 2018 Written by ศูนย์คุณภาพ 4517
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 03 January 2018 Written by พรส 485
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2561 29 November 2017 Written by พรส 598
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 02 November 2017 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 320
Saturday the 23rd.