ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
การจัดการพลังงานปี 2562 29 May 2020 Written by Administrator 34
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 27 March 2020 Written by Administrator 55
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 19 March 2020 Written by Administrator 52
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี2563 24 December 2019 Written by Administrator 112
การจัดการพลังงาน 2561 โรงพยาบาลโพธาราม 23 December 2019 Written by Administrator 196
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 184
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 395
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 256
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 322
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 475
Wednesday the 15th.