ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 14
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 59
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 77
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 74
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 December 2018 Written by Administrator 170
แบบสำรวจความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน/งานผู้ป่วยนอก/แบบแสดงความคิดเห็น 23 May 2018 Written by พรส 329
Strategy2018-2020 (Update 10 มิ.ย 2561) 07 May 2018 Written by พรส 397
Photharam 2P Safety Goal 2018 25 January 2018 Written by ศูนย์คุณภาพ 5158
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 03 January 2018 Written by พรส 524
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2561 29 November 2017 Written by พรส 643
Sunday the 19th.