ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 12 October 2017 Written by Administrator 730
แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 12 October 2017 Written by ฝ่ายสารสนเทศ 625
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 05 October 2017 Written by Administrator 739
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 3 กองทุน 04 October 2017 Written by เวชสถิติ 667
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2561-2565 09 August 2017 Written by Administrator 322
คู่มือโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ 22 June 2017 Written by ฝ่ายพรส 361
การจัดการพลังงานปี59 โรงพยาบาลโพธาราม 08 June 2017 Written by บริหาร 358
เอกสารประกอบจัดแผนยุทธศาสตร์ ปี ๖๑ - ๖๕ 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส. 558
เอกสารการประเมินตนเอง โรงพยาบาลโพธาราม สำหรับการประเมิน Re-Accreditation III 19 May 2017 Written by ฝ่ายพรส. 870
HA-Re-accreditation lll 01 February 2017 Written by ฝ่ายพรส 529
Saturday the 23rd.