ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2561 29 November 2017 Written by พรส 663
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 02 November 2017 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 368
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 12 October 2017 Written by Administrator 798
แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 12 October 2017 Written by ฝ่ายสารสนเทศ 691
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 05 October 2017 Written by Administrator 821
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 3 กองทุน 04 October 2017 Written by เวชสถิติ 755
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2561-2565 09 August 2017 Written by Administrator 355
คู่มือโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ 22 June 2017 Written by ฝ่ายพรส 405
การจัดการพลังงานปี59 โรงพยาบาลโพธาราม 08 June 2017 Written by บริหาร 389
เอกสารประกอบจัดแผนยุทธศาสตร์ ปี ๖๑ - ๖๕ 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส. 612
Monday the 17th.