ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 228
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 December 2018 Written by Administrator 524
แบบสำรวจความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน/งานผู้ป่วยนอก/แบบแสดงความคิดเห็น 23 May 2018 Written by พรส 837
Strategy2018-2020 (Update 10 มิ.ย 2561) 07 May 2018 Written by พรส 652
Photharam 2P Safety Goal 2018 25 January 2018 Written by ศูนย์คุณภาพ 10620
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 03 January 2018 Written by พรส 768
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2561 29 November 2017 Written by พรส 893
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 02 November 2017 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 542
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 12 October 2017 Written by Administrator 1089
แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 12 October 2017 Written by ฝ่ายสารสนเทศ 908
Wednesday the 15th.