ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
เอกสารการประเมินตนเอง โรงพยาบาลโพธาราม สำหรับการประเมิน Re-Accreditation III 19 May 2017 Written by ฝ่ายพรส. 924
HA-Re-accreditation lll 01 February 2017 Written by ฝ่ายพรส 582
รายงานสรุปการไปประชุม อบรม สัมมนา 23 January 2017 Written by Administrator 561
เเนวทางการตรวจราชการ งานแผนงาน 30 November 2016 Written by แผนงาน 604
R2R together we can 2559 16 November 2016 Written by Administrator 336
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 23 August 2016 Written by Administrator 253
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธาราม 10 February 2016 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 467
ประกาศจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 28 January 2016 Written by Administrator 602
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น อำเภอโพธาราม 2558 19 May 2015 Written by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 711
Coding audit 2558 02 February 2015 Written by Administrator 1219
Monday the 17th.