ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
รายงานสรุปการไปประชุม อบรม สัมมนา 23 January 2017 Written by Administrator 511
เเนวทางการตรวจราชการ งานแผนงาน 30 November 2016 Written by แผนงาน 555
R2R together we can 2559 16 November 2016 Written by Administrator 307
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 23 August 2016 Written by Administrator 232
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธาราม 10 February 2016 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 434
ประกาศจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 28 January 2016 Written by Administrator 566
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น อำเภอโพธาราม 2558 19 May 2015 Written by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 678
Coding audit 2558 02 February 2015 Written by Administrator 1183
สำนักงานกพ HRD-learning 23 December 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 925
คุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นของอาเภอโพธาราม ปี ๒๕๕๗ 16 October 2014 Written by Administrator 681
Saturday the 23rd.