ฝ่ายบริหารทั่วไป

Display # 
Title Published Date Author Hits
ซักซ้อมความเข้าใจ 24 February 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 717
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 20 January 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 1518
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี 02 December 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 739
ขอส่งสรุปการประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 13 November 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 569
ขอส่งสรุปการประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 03 November 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 523
แต่งตั้งคณะกรรมการงานดูแลผู้มีอุปการคุณ 27 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 449
ระเบียบโรงพยาบาลโพธารามว่าด้วยการรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาในห้องพิเศษพ.ศ.2557 09 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 1287
แนวทางปฏิบัติในการดูแลเจ้าหน้าที่ในเรื่องการลาประเภทต่างๆ 03 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 529
Thursday the 13th.