เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกรายละเอียดที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตัวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crut3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตัวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ปิดเมืองปั่น...ป้องกันอัมพาต

ปิดเมืองปั่น...ป้องกันอัมพาต 

27 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

>>บรรยากาศกิจกรรม<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (A8813P-1300L/2610121818) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crut3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (A8813P-1300L/2610121818) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

วันแห่งความภาคภูมิใจของชาวโพธาราม

 

        วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย      สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้   นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำ นายละออง ใจภักดีและนางอุดม ใจภักดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โฉนดที่ดินเลขที่ 9837, 70735, 9831 และ 65410 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม 38 ไร่ 3 งาน 66.50 ตารางวา เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Friday the 30th.