กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ข้อมูลเอกสาร ISO

เอกสาร ISO

ISO_9001-2008__Awareness__(slide)

ISO_14001-2004__Awareness__(slide)

OHSAS_18001-2007__Awareness__(_slide)_PI

ข้อกำหนด ISO 9001- 2008

ข้อกำหนด ISO 14001-2004

ข้อกำหนด OHSAS 18001-2007

Saturday the 7th.